UPPDRAGET

På löpande basis har jag under ett par år tagit fram illustrationer åt tidskriften Alkohol & Narkotika. Briefen har varit att på ett enkelt och tydligt sätt illustrera essensen i artiklar utifrån aktuella frågeställningar kring alkohol- och drogkonsumtion. Tidskriften ges ut 6 gånger per år.Kund: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning
Uppdragstyp: Faktaillustrationer
Credits: Jenny Holmqvist, Art Director
"...livsförändrande skador orsakade av lustgasmissbruk."

Illustration till artikeln "Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?" av Anna Fredriksson, nr 4, 2022, Alkohol & Narkotika.
"Den påverkar samma signalämnen som antidepressiva läkemedel."

Illustration till artikeln "Varför är Tramadol så vanligt bland unga?" av Maria Zaitzewsky Rundgren, nr 1, 2021, Alkohol & Narkotika.

"Det man ofta faller tillbaka på är ögonen."

Illustration till artikeln "När väcker polisen misstanke om ringa narkotikabrott?" av Julius von Wright, nr 5, 2020, Alkohol & Narkotika.
"En av tjugo svenskar är beroende – eller?"

Artikel av Julius von Wright, nr 1, 2020, Alkohol & Narkotika.
Back to Top