UPPDRAGET

Formgivning av Citronelles produktkataloger 
och på löpande basis uppdatera och formge nya kataloger inför varje ny säsong.Kund: Citronelles Agenturer
Uppdragstyp: Formgivning av kataloger
Produktfoton i katalog: Johanna Furuhjelm
Back to Top