UPPDRAGET

Omslag till årsredovisningar för Nordöstra Skånes samlade lantbrukare i form av symboliska kartor över områdets verksamheter. Illustrationerna skildrar även årstidernas skiftningar och vad det innebär för lantbrukarna.Kund: Navigator Communications
Slutkund: Kristianstadsortens Lagerhusförening
Uppdragstyp: Illustrationer, Kartor
"KLF bildades 1931 som en ekonomisk förening ägd av lantbrukare i Kristianstadsområdet. Föreningen torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål. Dessutom säljer föreningen foder, och fodermedel, utsäde, mineralgödsel, växtskyddsmedel, olja och plast."

KLFs verksamhetsbeskrivning
Back to Top