UPPDRAGET

På uppdrag av Dear Friends tog jag fram illustrationer till Räddningstjänsten Storgöteborgs grafiska profil. Resultatet blev en större illustration med en övergripande stadsbild som skildrar RSG:s viktiga uppdrag att utbilda, förebygga och rädda.
         De situationer och detaljer som tillsammans utgör huvudillustrationen kan även plockas ut, förstoras och användas separat i RSG:s tryckta och digitala kommunikation, t.ex i presentationer, broschyrer och affischer.

Kund: Räddningstjänsten Storgöteborg
Uppdragsgivare: Dear Friends
Uppdragstyp: Illustrationer
Huvudillustrationen innehåller många tänkbara scenarier som kan uppstå men också livet runt omkring.

Text ur RSG:s grafiska manual.
Utsnitten kan ersätta foton och används för att förstärka budskap i en enhet.

Text ur RSG:s grafiska manual.
Back to Top